LVC

Promocija korporativnog volontiranja u centru Sinja

Hrvatska volontira 2016.

Udruga Srma

Sinj

Snježanka Jadrijević

021 661 661

udruga.srma@st.t-com.hr

Pijaca, Sinj

19.05.2016. od 10-12 sati u centru Sinj, na središnjem gradskom trgu Pijaca, volonteri Udruge Srma i drugi volonteri dijelili su letke s ponudom volonterskih programa 24 lokalna organizatora volontiranja u Cetinskoj krajini i letke o besplatnoj pravnoj pomoći. Akcija se provodila u vrijeme kada zaposlenici izlaze na pauzu, te 0se ujedno motiviralo djelatnike privatnih poduzetnika na korporativno volontiranje osobnim razgovorom. Cilj akcije je bio promocija i povećanje udjela korporativnog volontiranja, jer je ovaj oblik volontiranja slabo prepoznat i razvijen u Cetinskoj krajini. Uz volontere Srme akciji su se pridružili i drugi lokalni dionici:

  • 5 mladih iz Područnog odjeljenja Centar Juraj Bonači – program inkluzivnog volontiranja za mlade s teškoćama u razvoju i pravom samoodređenja
  • Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice Grada Sinja.
  • Ana Barać, direktorica Poduzetničkog centra Sinj d.o.o., organizatora Nacionalnog sajma pršuta u Sinju, koja je i sama korporativni volonter, te je podjelom letaka promovirala korporativno volontiranje,
  • 2 predstavnika lokalnih udruga (Klub žena, Glas Zagore)

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 19.05.2016. 10:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 32.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo lokalne volontere i zaposlenike iz gospodarskog sektora u Sinju i okolici da se pridruže akciji.