IMG_9870.jpg

Volontiranje poslovnog sektora

Hrvatska volontira 2016.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Županja

Jelena Bjelić Raonić

0911687923

gradsko.drustvo.crvenog.kriza1@vu.t-com.hr

Braće Radića 101 Županja

Održana je kreativna radionica volontera i korisnika Cjelodnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima Gradskog društva Crvenog križa Županja. Nakon radionice nastavljeno je veselo zajedničko druženje.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 19.05.2016. 16:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 19:00

Vrijeme volontiranja : 16-19

Ukupno sati: 15.00

Otvoreno za volontiranje: