test

Očistimo Betlehemsku štalicu

Hrvatska volontira 2016.

Centar za nerođeni život Betlehem

Karlovac

Verica Cvitković

091 151 7482

udruga.betlehem@gmail.com

Gradac 9

Udruga Betlehem u suradnji s Tehničkom školom Karlovac organizira volontersku akciju "Očistimo Betlehemsku štalicu"  koja uključuje uređivanje okoliša "Kuće obitelji Sv. Josipa". Uređivanjem ćemo obuhvatiti spremanje drva u drvarnicu, košenje trave, pripremanje ljuljački za bojanje i uređenje cvjetnjaka.

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 19.05.2016. 13:00

Kraj volontiranja : 20.05.2016. 18:00

Vrijeme volontiranja : 13 - 18

Ukupno sati: 80.00

Otvoreno za volontiranje: