WP_20160519_10_07_44_Pro[1].jpg

Hortikulturne aktivnosti u Sloboštini

Hrvatska volontira 2016.

Centar za rehabilitaciju Zagreb

Zagreb

Ljiljana Pap

0992739712

slobostina@crzagreb.hr

Nikole Andrića 3

Uređenje vanjskog okoliša podružnice (dvorište), sadnja cvijeća, orezivanje stabala, orezivanje živice, uređivanje jahališta.

Broj volontera : 35

Početak volontiranja: 19.05.2016. 09:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 14:00

Vrijeme volontiranja : 9:00 - 14:30

Ukupno sati: 193.00

Otvoreno za volontiranje: