brodomodelarčić.jpg

Radionica brodomodelarstva

Hrvatska volontira 2016.

Udruga Nave Dumins

Dubrovnik

Mladen Mitić

0915401621

mladenmitic@net.hr

Centar brodomodelarstva , Batala

Ova zabavna radionica namjenjena djeci od 1.-8. razreda O.Š. pokazati će kako se zabavnim modeliranjem djecu potiče na keativnost, stvaralaštvo, razvija pažnja i koncentracija te fina motorika. Djeca imaju priliku upoznati se sa osnovnim elementima brodske konstrukcije i izraditi svoju maketu. Voditelj radionice je koordinator volontera i sam strastveni, nepopravljivo zaneseni i međunarodno priznati i nagrađivani maketar koji o fascinaciji maketama podučava prije svega vlastitim primjerom a onda i instrukcijama.

 

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 19.05.2016. 18:00

Kraj volontiranja : 19.05.2016. 19:30

Vrijeme volontiranja : 17-20

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: