Zaposlenici Čistoće d.o.o. Dubrovnik volontirati će za našu udrugu u pripremi i raščišćavanju prostora na Pilama u kom bi se odvijale radionice slikanja za naše korisnike. Sigurni smo da će uz ovako dobar volonterski početak u prostoru biti i dobrih rezultata kasnije.

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 20.05.2016. 08:00

Kraj volontiranja : 20.05.2016. 12:00

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: