2016_05_241008.jpg

Podjela paketa socijalno ugroženim obiteljima

Hrvatska volontira 2016.

Rijeka Ljubavi

Osijek

Štefica Čučak

031283417

rijekaljubavi.os@gmail.com

JJ Strossmayera 68

Dužnosti volontera:

- slaganje paketa

- podjela paketa

- upisivanje korisnika prilikom podjele

- primanje donacija

- administracija

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 18.05.2016. 10:00

Kraj volontiranja : 20.05.2016. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10h do 13h

Ukupno sati: 135.00

Otvoreno za volontiranje: