SZU

Pomoć u učenju

Hrvatska volontira 2016.

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai

Dubrovnik

Sandra Dubravčević

0958256883

ured.vcd@gmail.com

Sv. Križa 3

Troje volontera je sa djecom individualno radilo na kreativan način materiju iz predmeta koji djeci ne idu dobro u školi. Djeca su iz socijalno osjetljivih obitelji a poduka se provodi kontinuiranu čitavu godinu.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 21.05.2016. 08:00

Kraj volontiranja : 21.05.2016. 15:00

Vrijeme volontiranja : 8-15

Ukupno sati: 3.00

Otvoreno za volontiranje: