test

Volontiranje u školi za djecu s posebnim potrebama

Hrvatska volontira 2015.

Hrvatska udruga studenata sestrinstva Zadar

Zadar

Katarina Tokić

0958116332

katarina947@gmail.com

Splitska 1

<p>20.5.2015. u 11:00 sati posjetili smo Osnovnu &scaron;kolu za djecu s posebnim potrebama u Zadru, objasnili smo im piramidu zdrave prehrane te objasnili im &scaron;to im daje najvi&scaron;e energije i &scaron;to bi trebali najvi&scaron;e jesti. Djeca su crtala svoju omiljenu hranu te smo im na kraju podjelili bombone.</p>

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 20.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 3.00

Otvoreno za volontiranje: