P7150047.JPG

Frizeke volontiraju

Hrvatska volontira 2016.

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč

Poreč (Parenzo)

Sara Radić, soc. radnica

091/4232829

soc.radnik@dom-porec.hr

M. Gioseffia 2

Već niz godina, svake srijede dolaze nam fizerke koje volonterski šišaju i rade frizure našim korisnicima. Ovog puta je došla samo jedna frizerka koja je u četiri sata uspijela pružiti svoje fizerke usluge našim korisnicima, ukupno njima sedmero.

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 18.05.2016. 06:10

Kraj volontiranja : 18.05.2016. 06:10

Vrijeme volontiranja : 8-12

Ukupno sati: 4.00

Otvoreno za volontiranje: