test

Stvaralačke aktivnosti s hospitaliziranom djecom

Hrvatska volontira 2016.

Udruga Sveta Veronika

Karlovac

Nada Beljan

098 987 05 07

udruga.sv.veronika@gmail.com

A. Štampara 2

<p>Tijekom aktivnosti s djecom odjela pedijatirje Opće bolnice Karlovac volonterka Udruge sv. Veronika koristila je lutke ginjole, likovni materijal i iglu, konac i krpice. Aktivnosti su prisustvovali: dežurni zdravstveni djelatnici i jedan roditelj hospitaliziranog djeteta.</p> <p>Ukupan br. volonterskih sati: 2&nbsp; sata (1 sat se odnosi na pripremu, a sljedeći na realizaciju aktivnosti)</p>

Broj volontera : 1

Početak volontiranja: 16.05.2016. 17:00

Kraj volontiranja : 16.05.2016. 18:00

Vrijeme volontiranja : 1

Ukupno sati: 2.00

Otvoreno za volontiranje: