IMG_20170526_200633_HDR.jpg

Zajedno do nove staze

Hrvatska volontira 2017

Udruga za pomoć osobama s IT Jaglac Orahovica

Orahovica

Lidija Stojković

tel: 033/674-110 mob: 091/732-6183

udruga.jaglac@gmail.com

Kralja Zvonimira 53 Orahovica

Provedbom aktivnosti/akcije „Zajedno do staze“ pod sloganom Dobro je za tebe. Dobro je za druge. Dobro je za tvoju tvrtku. Zavolontiraj se :) uklonili smo staru stazu do dvorišta i postavili novu stazu prilagođenu osobama s invaliditetom, zahvaljujući predanom angažmanu naših volontera, djelatnika  i roditelja te volontera MO Merkur, Planinarskog društva  i Gradskog crvenog križa Orahovica. U ovu akciju uključili su se i predstavnici privatnog i poslovnog sektora iz Orahovice: Građevinski obrt Knežević (stručna i savjetodavna podrška); Trgovačko društvo Ružica (strojno razbijanje stare staze); Radlovac d.d. (donacija kamene podloge za betoniranje i prijevoz materijala) i Restoran Ružica (donacija večere za akciju) te svojim doprinosom omogućili uspješnu provedbu ove akcije u korist članova udruge Jaglac i korisnika prava socijalnih usluga koji dolaze u naše zajedničko dvorište i zgradu.

Paralelno s ovom aktivnosti, provedeni su i radovi u našem vrtu u okviru kojih smo posadili batat, okopali, oplijevili i zalijevali  sadnice u vrtu zahvaljujući vrijednim roditeljima, djelatnicima i volonterima Udruge Jaglac te  podršci Pustare Višnjica kroz donaciju sadnica i DVD Orahovica koji nam je dostavio vodu!

Broj volontera : 33

Početak volontiranja: 25.05.2017. 16:00

Kraj volontiranja : 27.05.2017. 17:00

Vrijeme volontiranja : 10-13

Ukupno sati: 206.00

Otvoreno za volontiranje: Otvoreno za volontiranje: 5 volontera koji imaju osnovna znanja u završnim građevinskim radovima