IMG_20170525_115122.jpg

Priprema za sadnju cvijeća

Hrvatska volontira 2017

Dom za starije osobe Trešnjevka

Zagreb

Gorana Karabatić

091/3631-357

dara.mujkanovic@dom-tresnjevka.hr

Trg Slavoljuba Penkale 1, Zagreb

Volonteri iz INA Kluba volontera zajedno sa radnicama i korisnicima Doma pripremali su cvjetnjake u parku Doma i žardinjere za cvijeće na svim balkonima u Domu za sadnju cvijeća, na način da su vadili postojeću zemlju i stavljali novu.

Također kao i na drugoj lokaciji zajedničko druženje proteklo je veselo uz pjesmu.

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 25.05.2017. 10:00

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: Dom za starije osobe Trešnjevka Zagreb, moli pomoć volontera u pripremama za sadnju cvijeća, koji bi zajedno sa korisnicima Doma uljepšali prostor u kojem korisnici žive. Cilj ove akcije je podizanje kvalitete života korisnika Doma. Nadamo se Vašem odazivu.