1.jpg

Uređenje prostora dvorana i parka

Hrvatska volontira 2017

Studio za plesnu edukaciju i umjetničko stvaralaštvo STUDIO DVADESETTRI

Karlovac

Vera Mitrović Vrbanac

091 2512 757

studio23.karlovac@gmail.com

Juraja Haulika 24, 47000 Karlovac

Aktivnosti u okviru akcije HRVATSKA VOLONTIRA provodili smo tri dana, a poslovi su se satojali od košnje trave i čišćenja od iste, obrezivanja ukrasnog bilja, montaže i bojenja stalaka za bicikle, montaže vodokotlića u sanitarnom čvoru i bojenja zidova u istom, te završnog čišćenja unutarnjeg i vanjskog prostora.

1 dan - 23. svibnja, 3 sata x 4 volontera = 12 sati

2. dan - 24. svibnja, 3 sata x 12 volontera = 36 sati

3.  dan - 25. svibnja, 3 sata x 17 volontera = 51 sat

Sveukupno, 99 radnih sti.

Broj volontera : 17

Početak volontiranja: 22.05.2017. 16:00

Kraj volontiranja : 27.05.2017. 19:00

Vrijeme volontiranja : 16-19

Ukupno sati: 99.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo volontere da se pridruže, broj volontera nije ograničen.