UTIM

Informiranje građana o aktivnostima UTIM-a 2017

Hrvatska volontira 2017

Udruga tjlesnih invalida Međimurja

Čakovec

Nina Jurinić

040/391-070

utimck@yahoo.com

Perivoj Zrinskih 1

Udruga tjelesnih invalida Međimurja uključila se u manifestaciju Hrvatska volontira 2017. provođenjem informiranja građana o aktivnosti UTIM-a.

Aktivnost smo provodili 24.05.2017. godine na području grada Čakovca od 10,00 do 13,00 sati. U aktivnost je bilo uključeno 2 volontera koji su ostvarili ukupno 6 volonterskih sati.

Unatoč liši, na štandu Udruge smo građane informirali o manifestaciji Hrvatska volontira i o aktivnostima i projektima Udruge te smo dijelili informativne letke.

Broj volontera : 2

Početak volontiranja: 24.05.2017. 10:00

Kraj volontiranja : 24.05.2017. 13:00

Vrijeme volontiranja : 10-13

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane volontere da nam se pridruže u ovoj akciji! Prijaviti se možete na utimck@yahoo.com ili na 040/391-070.