Vr+ínja¦Źka

Vršnjačka edukacija u programu Naša učionica

Hrvatska volontira 2017

Udruga za pomoć mladima VPŽ Veranda

Virovitica

Maja Šmolc

098 956 57 57

maja.veranda@gmail.com

Ljudevita Gaja 3, Virovitica

Volonteri Udruge za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije "Veranda" pružaju pomoć u učenju i pisanju zadaća te pripremi za usmene i pismene ispite svojim vršnjacima, učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima. Pomoć se odvija u sklopu programa "Vršnjačka edukacija u Našoj učionici", kontinuirano tijekom cijele godine pod nadzorom i u organizaciji koordinatorice volontera, u suradnji s roditeljima učenika. Do sada se suradnja s roditeljima učenika - korisnika programa pomoći u učenju - pokazala vrlo uspješnom te će se program i dalje nastaviti odvijati prema potrebama korisnika.Više informacija na: www.veranda.hr i info@veranda.hr.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 22.05.2017. 17:00

Kraj volontiranja : 26.05.2017. 20:00

Vrijeme volontiranja : 17 - 20 sati

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: