Ove godine ćemo se družiti s volonterima na  likovnoj i dramskoj radionici.

Likovnu radionice će voditi  Vana Mršić, prvostupnik likovne kulture  i likovne umjetnosti.

Dramsku radionicu će voditi Anamaria Radosoljić, magistra primarnog obrazovanja.

Nadamo se da će nam se pridružit i nekoliko osoba u sklopu  kampanje korporativnog volontiranja.

 

Broj volontera : 7

Početak volontiranja: 23.05.2017. 10:00

Kraj volontiranja : 23.05.2017. 14:00

Vrijeme volontiranja : od 10:00-14:00

Ukupno sati: 28.00

Otvoreno za volontiranje: