20170525_163312.jpg

Pomoć u učenju

Hrvatska volontira 2017

Udruga za mlade Agora

Duga Resa

Daniela Marčetić

0958142843

danielamarcet@gmail.com

Jozefinska cesta 4 Duga Resa

Volonteri su sa korisnicima Pomoći u učenju odradili pomoć u učenju iz matematike, fizke i hrvatskog jezika. Ukupno je sudjelovalo 14 učenika koji su se kroz 6 dana u dogovoru s volonterima nalazili u prostorijama udruge i prolazili školsko gradivo pripremajući se za ispite znanja, ispravke i rješavajući domaću zadaću. Svaki volonter je imao svoju grupu učenika s kojom je radio ovisno o potrebi učenika za određenim predmetom. Ukupno je odrađeno 18 volonterskih sati.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 22.05.2017. 09:00

Kraj volontiranja : 27.05.2017. 17:00

Vrijeme volontiranja : 9-17

Ukupno sati: 18.00

Otvoreno za volontiranje: