Klub osoba s invaliditetom volontera Crvenog križa "Daj 7!" koji djeluje u sklopu Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, omogućuje osobama s invaliditetom da kao volonteri, kroz različite aktivnosti, promiču volonterizam, humane vrijednosti i Načela Crvenog križa u lokalnoj zajednici te se afirmiraju kao dragocjeni resurs svake zajednice.   

Kao i ranijih godina, volonteri Kluba "Daj 7!" uključili su se u manifestaciju Hrvatska volontira 2017, prikupljajući povratnu ambalažu na pet lokacija Gradskog društva Crvenog križa Zagreb na kojima se provodi Program poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške za osobe s intelektualnim oštećenjem te, na istim lokacijama organizirali tematske razgovore o osobnoj i društvenoj odgovornosti u očuvanju okoliša, zaštiti i skrbi o nezbrinutim životinjama. 

U akciju se uključilo 113 volontera koji su ukupno ostvarili 352 volonterska sata. Za vrijeme trajanja manifestacije od 22. do 26. svibnja prikupljeno je 425 komada povratne ambalaže koja je sortirana, oprana i predana u prikupljališta reciklažnog otpada.

U dogovoru s gradskim Skloništem za nezbrinute životinje u Dumovcu, a prema njihovim potrebama, za iznos dobivene povratne naknade kupljene su plastične ležaljke i tzv. "nagrade" za pse koje su predstavnici Kluba "Daj 7!", u ime svih volontera uključenih u akciju, dostavili u Sklonište u Dumovcu. Sa susretljivim i ljubaznim osobljem Skloništa tom su prigodom obišli cjelokupno Sklonište te dogovorili daljnju suradnju i volonterske aktivnosti koje će biti usmjerene na dobrobit životinja u Skloništu.

Broj volontera : 113

Početak volontiranja: 22.05.2017. 08:00

Kraj volontiranja : 26.05.2017. 15:00

Vrijeme volontiranja : 8:00-15:00

Ukupno sati: 425.00

Otvoreno za volontiranje: Aktivnost je OTVORENA: pozivamo sve volontere da prikupljaju pvc boce i dostave ih u najbližu, gore navedenu, lokaciju Gradskog društva Crvenog križa Zagreb.