Draganic4.jpg

Upoznaj se s radom LEADER mreže Hrvatske (LMH)

Hrvatska volontira 2017

LEADER mreža Hrvatske

Ozalj

Milan Medić

047731400(112)

financije@lmh.hr

Kurilovac 1

LEADER mreža Hrvatske je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) LAG-ova i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora za razvoj ruralnih područja koje djeluju na nacionalnoj razini te pružaju stručnu pomoć Lokalnim akcijskim grupama i njihovim multisektorskim razvojnim dionicima.

Osnovana je na inicijativu 20 Lokalnih akcijskih grupa te 7 institucija i ogranizacija nacionalne razine djelovanja, u Karlovcu, 12. travnja 2012. godine.

LEADER mreža želi prezentirati zainteresiranoj javnosti i građanima svoj djelokrug te posebno projekt "Urbana primjena CLLD metodologije kao sredstvo za društveno uključivanje mladih" koji je trenutno u provedbi.
CLLD metodologija kakva se provodi od 1991. godine u ruralnim i ribarskim područjima EU, te sa širenjem njezine primjene na gradska (urbana) naselja u tekućem programskom razdoblju 2014-20. Poseban naglasak je stavljen na zakonsku regulativu (uredbe EU) koje definiraju provedbu CLLD metodologije u zemljama EU te na primjere urbanih CLLD skupina koje već djeluju u 11 zemalja EU. Postojeće LEADER-CLLD organizacije u Hrvatskoj (LAG-ovi u ruralnom području, kao i FLAG-ovi u ribarskim područjima) izuzetno su zainteresirane pružiti potporu pokretanju pilot-projekata koji bi potaknuli stvaranje prvih urbanih CLLD skupina u hrvatskim gradskim naseljima.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 23.05.2017. 16:00

Kraj volontiranja : 23.05.2017. 18:00

Vrijeme volontiranja : 16-18

Ukupno sati: 6.00

Otvoreno za volontiranje: -