sunce.png

Gledaj (u)druge

Hrvatska volontira 2017

udruga Centar za kulturu dijaloga

Rijeka

Ema Murić

0911623495

cekaderi@gmail.com

Šetalište Andrije Kačića Miošića

Na Festivalu udruga u Rijeci sudjelovalo je 10 volontera udruge te djeca korisnici programa socijalne inkluzije "Moje mjesto pod suncem". Skupa smo  informirali građane o važnosti postojanja naše udruge te o svim aktivnostima koje radimo. Također smo imali prezentaciju eko-vrtlarenja u gredicu te smo izrađivati posudice za sađenje od biorazgradivog kartona i pravili smo prirodne sokove od doniranog voća. 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 25.05.2017. 16:00

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 20:00

Vrijeme volontiranja : 16-20

Ukupno sati: 40.00

Otvoreno za volontiranje: