test

Uređenje javne rekreativne infrastrukture na području Općine Kamanje

Hrvatska volontira 2017

Planinarsko društvo Vrlovka

Kamanje

Krunoslav Mlačak

0922883388

krunoslav.mlacak@ka.t-com.hr

Kamanje 111

U sklopu ove akcije uređivati će se penjalište u selu Veliki vrh i njegov okoliš te planinarske i pješačke staze na području Općine Kamanje. Uređenje penjališta podrazumijeva čišćenje stijene od raslinja te uklanjanje nekompaktnog kamenog materijala koji prijeti da prilikom pada povrijedi penjače u podnožju stijene. U okolici penjališta urediti će se sav prostor na način da će se očistiti od grmlja i niskog raslinja te trave. Nakon čišćenja sav odstranjeni biološki materijal skupiti će se na hrpe. Pristupni put do penjališta nasut će se šljunkom, kojeg će biti potrebno ručno isplanirati. Širi okoliš penjališta potrebno je pokositi.

Broj volontera : 30

Početak volontiranja: 27.05.2017. 09:00

Kraj volontiranja : 27.05.2017. 14:00

Vrijeme volontiranja : 9-14

Ukupno sati: 150.00

Otvoreno za volontiranje: VC Kupa