1.jpg

Pučka kuhinja Vrbovsko

Hrvatska volontira 2017

učenički dom Moravice

Vrbovsko

Gordana Gerić-Paulić

0915633890

gordana.geric-paulic@skole.hr

školska 2

Učenice učeničkog doma ŽTŠ Moravice Klara Šimičić,Nikolina Aralica,Martina Štimac, Ivana Malnar i  voditeljica doma Gordana Gerić-Paulič,prof.savjetnica volontirale su 24.5. u pučkoj kuhinji u Vrbovskom.
Uveselila nas je ta naša mala pažnja potrebitim i upoznale smo dvije divne žene tetu Božicu i Šteficu koje od prvog dana osnutka pučke kuhinje u Vrbovskom kuhaju i pomažu onima kojima pomoć treba.
Šta više čovjek može poželjeti?Pomogle smo i upoznale dvije divne osobe.
Pozivam sve svoje sugrađane da donesu nešto hrane u pučku kuhinju i tako uvesele i sebe i potrebite.

Broj volontera : 7

Početak volontiranja: 24.05.2017. 09:00

Kraj volontiranja : 24.05.2017. 14:00

Vrijeme volontiranja : 09-14

Ukupno sati: 5.00

Otvoreno za volontiranje: