test

Kreativna radionica u Žakanju

Hrvatska volontira 2017

Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Žakanje

Sanja Valčić

0915695449

ck.ozalj@gmail.com

Žakanje 55

Izrada uradaka od recikliranog materijala, ručni rad, međugeneracijska suradnja. Na kreativnoj radionici sudjelovat će starije osobe s ciljem prijenosa svog znanja i vještina mlađim generacijama, posebno djeci Radionica će se održati  u tjednu "Hrvatska volontira" 23.5..2017. godine

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 23.05.2017. 18:00

Kraj volontiranja : 23.05.2017. 20:00

Vrijeme volontiranja : 17-20

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: /