LOGO

PETROŽE u obilježavanju Svjetskog dana bioraznolikosti

Hrvatska volontira 2017

Udruga PETROZE KRUSLJEVO SELO

Oroslavje

Darko Krušelj

099/8066-044

darko.kruselj@kr.t-com.hr

Krušljevo Selo 72

Ove godine udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO obilježila je akciju „Hrvatska volontira“ sa ekološkom inicijativom uz obilježavanje Svjetskog dana bioraznolikosti-22.05.  Udruga je tom prilikom angažirala 5 volontera te u akciji kroz tri dijela odradila i obilježila volonterski tjedan i svjetski ekološki datum.
U prvom dijelu postavljena su 2 info table sa ekološkim porukama. Prva je znak upozorenja-„PAZI JEŽ“, jer područje Krušljevog Sela je mjesto migracija ježeva u vrijeme parenja te je isti postavljen na vanjskom školskom parkiralištu. Drugi je postavljen u cvjetnjaku Područne škole Krušljevo Selo te upozorava – „NE BACAJTE SMEĆE, ČUVAJTE PRIRODU“.
U drugom dijelu odrađena je radionica sa učenicima Područne škole na temu bioraznolikosti i volontiranja. Učenicima i učiteljicama je podijeljen edukativni tiskani materijali vezani uz obilježavanje tjedan“Hrvatska volontira“ i temu bioraznolikosti, kao i slatkiši za nagradu i trud.
U trećem finalnom dijelu volonteri udruge i Hortikultura Vojtić obrezali su školsku živicu u sklopu akcije i tjedna volontiranja te time osigurali bolju vidljivost djeci prilikom prelaska ceste kod Područne škole u Krušljevom Selu.
U ovoj akciji sudjelovali su volonteri  udruge,ekološka sekcija udruge "Eko zeko", Područna škola Krušljevo Selo, Osnovna škola Oroslavje i Hortikultura Vojtić.

 

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 22.05.2017. 10:30

Kraj volontiranja : 22.05.2017. 17:30

Vrijeme volontiranja : 10:30-17:30

Ukupno sati: 35.00

Otvoreno za volontiranje: Suradne organizacije pružaju svoje volontere i suradnike