test

Kreativne radionice u Ozlju

Hrvatska volontira 2017

Gradsko društvo Crvenog križa Ozalj

Ozalj

Sanja Valčić

0915695449

ck.ozalj@gmail.com

Kurilovac 8

Izrada uradaka od recikliranog materijala, ručni rad, međugeneracijska solidarnost. Na kreativnoj radionici sudjelovat će starije osobe s ciljem prijenosa svog znanja i vještina mlađim generacijama. Radionice će se održati dva puta u tjednu "Hrvatska volontira" 22.5. i 25.5.2017. 

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 22.05.2017. 17:00

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 20:00

Vrijeme volontiranja : 17-20

Ukupno sati: 24.00

Otvoreno za volontiranje: /