HRVATSKA

Senzibilizacija građana za osobe sa senzoričkim oštećenjima

Hrvatska volontira 2017

Udruga gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječkobaranjske županije

Osijek

Arijana Lekić

0911522157

ugso.os@gmail.com

Trg Ante Starčevića BB

U srijedu, 24. svibnja 2017., u trajanju od 15 do 18 sati, u Udruzi gluhoslijepih osoba grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, provelo se upoznavanje građanstva, mladih, volontera i svih zainteresiranih s kulturom gluhoslijepih osoba, načinima komunikacije i kretanja gluhoslijepih osoba, u sklopu kojeg se održala i kratka radionica o hrvatskome znakovnome jeziku.

Broj volontera : 3

Početak volontiranja: 24.05.2017. 15:00

Kraj volontiranja : 24.05.2017. 18:00

Vrijeme volontiranja : 15:00 -18:00

Ukupno sati: 9.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo sve zainteresirane volontere da nam se pridruže!