4.

Pronađi lisicu

Hrvatska volontira 2017

Hrvatski radioamaterski savez

Zagreb

Marija Sorić

0915809959

9a0hrs@hamradio.hr

Dalmatinska 12

5

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 25.05.2017. 08:00

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 16:00

Vrijeme volontiranja : 10 - 16

Ukupno sati: 5.00

Otvoreno za volontiranje: