test

Međunarodni dan biološke raznolikosti - radionica; Radionica za djecu Dječjeg vrtića Opatija; Kreativna radionica GDCK Opatija-Kluba 60+ u OŠ "Lj. Mrakovčić" Opatija; Obilazak korisnika Posudinice medicinski i ortopedskih pomagala

Hrvatska volontira 2017

HCK GDCK OPATIJA

Opatija

Đana Pahor

051 712 577: 091 4844 260

hck-opatija@inet.hr

Opatija, Rakovčeva 15

1. Međunarodni dan biloške raznolikosti - obilježavanje u suradnji sa Udrugom Žmergo iz Opatije i Ugostiteljskom školom Opatija: Promocija različitih i drugačijih načina prehrane izradom smoothi-ja te degustaciju istih.

2. Radionica za djecu Dječjeg vrtića Opatija predškolske dobi: Radionica o upoznavanju djelatnošću Crvenog Križa i osnovama pružanja Prve pomoći primjereno dobi uz demonstraciju i vježbe.

3. Kreativna radionca GDCK Opatija - Klub 60+ u OŠ "Lj. Marakovčić" Opatija: volonterke Kluba s učenicima na satu likovnog odgoja izrađuju razne kreativne predmete (od papira, plastike, tkanine)

4. Obilazak korisnika Posudionica medicinskih i ortopedskih pomagala: Volonteri obilaze korisnika u njihovim domovima na području Liburnije.

 

Broj volontera : 36

Početak volontiranja: 22.05.2017. 08:36

Kraj volontiranja : 26.05.2017. 08:36

Vrijeme volontiranja : 9 - 12

Ukupno sati: 98.00

Otvoreno za volontiranje: