WP_20150124_005.jpg

Likovna radionica

Hrvatska volontira 2017

Udruga cerebralne paralize Istarske županije

Pula (Pola)

Svetlana Stojanović

099 819 8855

ucpiz.pu@gmail.com

Gajeva 3, Pula

Likovna radionica koja se održava jednom tjedno pri Udruzi cerebralne paralize IŽ započela je svojim radom 2012. godine. Radionicu pohađaju korisnici i volonteri, koji su vrlo bitni u asistenciji pri ovoj aktivnosti. 
Korisnik kroz crtež, sliku, umjetničku tvorevinu pokazuje svoje misli, osjećaje, imaginaciju, koji mu omogućuju da svoje unutarnje stanje izrazi neverbalno, upotrebom prstiju, spužvice, prskanjem, kistom i slično, neovisno o umjetničkoj razini likovnog izraza.
Volonteri asistiraju u vidu pripreme materijala za rad, od miješanja boja, donošenja materijala, do namještanja ruku na određene pozicije. 
Individualnim pristupom odnosno radom „jedan na jedan“ (volonter - korisnik) pronalaze se nove tehnike crtanja i izrade umjetničkih djela čime se potiče daljnji razvoj kognitivnih sposobnosti i fine motorike.

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 27.05.2017. 10:00

Kraj volontiranja : 27.05.2017. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10-12

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: Ova je aktivnost otvorena za nove volontere koji su zanteresirani asistirati pri izradi radova. Potrebna je obavezna najava volontera prije dolaska, koordinatoru volontera na navedeni kontakt broj (099/819 8855).