test

Prikupljanje za humanitarnu akciju Za dječji osmijeh

Hrvatska volontira 2017

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

Čakovec

Miljenka Radović

040390070

ddicpck@ddicpck.hr

Obrtnička 1

Prikupljanje novčanih sredstava u Kauflandu za nabavu logopedske opreme za djecu s teškoćama u razvoju. Za postizanje što boljih rezultata potrebno nam je nabaviti odgovarajuća logopedska pomagala, a to su:

- vibrofon

- logopedski set

- didaktička pomagala za poticanje senzoričkog razvoja

Kod prikupljanja će pomoći 10 osoba, polaznici poludnevnog boravka Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, te 5 korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Novinščak.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 22.05.2017. 09:00

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 13:00

Vrijeme volontiranja : 4

Ukupno sati: 240.00

Otvoreno za volontiranje: