Okrugli_stol_Rovinj_2.jpg

Javna tribina " Izazovi i snage civilnog društva u Rovinju"

Hrvatska volontira 2017

Društvo osoba s invaliditetom

Rovinj (Rovigno)

Jelena Petranović

052815287

doi-ada@hi.ht.hr

Matteo Benussi 6

Kako bi se po prvi put javno progovorili o važnosti civilnog društva u Rovinju, organizirati ćemo tribinu u kojoj ćemo uz razne predstavnike rovinjskih udruga progovoriti o izazovima i problemima s kojima s suočavaju udruge te o njihovoj važnosti u razvoju kulturnih , sportskih , zdravstveno - socijalnih te ostalih sektora.

Broj volontera : 8

Početak volontiranja: 26.05.2017. 18:00

Kraj volontiranja : 26.05.2017. 20:00

Vrijeme volontiranja : 18-20

Ukupno sati: 20.00

Otvoreno za volontiranje: