dos.jpg

Volontiranje u pravnom savjetovalištu

Hrvatska volontira 2015.

Dalmatinski odbor solidarnosti

Split

Mirela Buturović, mag.iur.

098 183 78 05

dos.st@st.t-com.hr

Šetalište Bačvice 10

Aktvnost volontiranja u pravnom savjetovalištu za besplatnu pravnu pomoć koje pruža pravne savjete socijalno ugroženim stanovnicima.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 19.05.2015. 10:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 10 do 12 sati

Ukupno sati: 8.00

Otvoreno za volontiranje: