Mozaik.jpg

Ja kao i ti

Hrvatska volontira 2015.

Ekonomski fakultet u Osijeku

Osijek

Julia Perić

0912244074

julia@efos.hr

Ulica Martina Divalta 2

 
Volontiranje se odvijalo u Centru za pružanje usluga u zajednici “Ja kao i ti”. Centar za pružanje usluga u zajednici je stambena zajednica namijenjena psihički bolesnim odraslim osobama u kojem se razvija usluga organiziranog stanovanja, usluga pomoći i njege u kući te psihosocijalne podrške.
 
Volontiranje je obuhvatilo krečenje zidova prostorije koja će u budućnosti služiti kao prostorija za projekcije.

Broj volontera : 4

Početak volontiranja: 21.05.2015. 08:06

Kraj volontiranja : 23.05.2015. 10:11

Vrijeme volontiranja :

Ukupno sati: 12.00

Otvoreno za volontiranje: Nema potrebe za vanjskim volonterima