IMG_1485.JPG

KAM NA FAKS?!

Hrvatska volontira 2017

Udruga mladih Efekt

Prelog

Leona Krušelj

0918843467

efekt@umef.hr

Glavna 33

Svim zainteresiranim učenicima, a posebno s fokusom na maturante, održana su predavanja o lepezi fakulteta čiji oni mogu postati studenti. Prezentirane su im prednosti fakulteta i različiti smjerovi, a studenti su se osvrnuli i i na neformalnu stranu studiranja, iznosili svoja iskustva, muke i veselja te spretno davali savjete i odgovarali na sva pitanja. Maturanti su tako imali mogućnost još se jednom, prije početka pisanja državne mature, informirati o svemu što ih zanima, a tiče se njihove budućnosti i pravca kojim će krenuti u životu. 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 27.05.2017. 09:00

Kraj volontiranja : 27.05.2017. 12:00

Vrijeme volontiranja : 3

Ukupno sati: 30.00

Otvoreno za volontiranje: