test

Prikupljanje i podjela namirnica za potrebe Socijalne samoposluge Vukovar

Hrvatska volontira 2017

Humanitarna udruga Duga Vukovar

Vukovar

Tamara Mikulić

099 520 22 11

udrugadugavu@gmail.com

Sajmište 23

Dva volontera iz Udruge napisat će i podjeliti poticajno pismo namjere i promidžbeni materijall u sedam institucija u gradu Vukovaru, te u suradnji sa volonterima iz poslovnog sektora organizirati prikupljanje namirnica i higijenskih potrepština za Socijalnu samoposlugu u Vukovaru. Prikupljene namirnice će se dopremiti u prostor Socijalne samoposluge, popisati i podijeliti korisnicima Socijalne samoposluge

Broj volontera : 9

Početak volontiranja: 22.05.2017. 08:00

Kraj volontiranja : 27.05.2017. 15:00

Vrijeme volontiranja : 9-12

Ukupno sati: 135.00

Otvoreno za volontiranje: