novi_cover.jpg

Gledaj (u)druge - sudjelovanje u Festivalu udruga

Hrvatska volontira 2017

Foliot Centar za djecu i mlade Matulji

Rijeka

Nikolina Hrga

0997540779

udruga.foliot@gmail.com

Šetalište Andrije Kačića Miošića 1, Rijeka

U četvrtak, 25. svibnja 2017., udruga Foliot - Centar za djecu i mlade Matulji sudjelovala je na Festivalu udruga - Gledaj (u)druge na kojem je predstavila svoj rad, programe i projekte. Udruga je dijelila promotivne materijale, a sudionici su također imali priliku prolistati prvu trojezičnu slikovnicu koju je Udruga izdala, ali i pogledati dječje radove nastale u radu s djecom na redovnim aktivnostima. 

Udruga je provela dvije radionice za djecu - radionicu izrade optičkih igračaka (taumatrop) i radionicu kreativnog pisanja "Nastavi priču...". Na radionici izrade optičkih igračaka djeca (i odrasli) naučili su kako od dvije odvojene sličice može nastati jedna kada se taumatrop brzo okreće, dok su na radionici kreativnog pisanja od tri odabrane riječi, imenice, glagola i pridjeva, uz dodatak novih pokušali osmisliti rečenicu tako da se ona uklapa u ostatak napisane priče. Na kraju smo radionice dobili nekoliko izvrsnih priča koje su nastale kreativnim angažmanom i djece i odraslih. Zanimljivo je primijetiti kako su posebice odrasli bili oduševljeni jednom takvom radionicom. 

Na Festivalu predstavio se i Plesni studio Vibe koji djeluje u sklopu Udruge. Sve su plesne skupine - od najmlađe do najstarije - predstavile sudionicima Festivala svoje plesne koreografije. Plesačice i plesači Plesnog studija Vibe završili su svoj nastup uz veliki pljesak. 

U ostvarivanju aktivnosti koje je Udruga provela sudjelovalo je 5 volontera koji su odradili ukupno 25 volonterskih sati. 

Broj volontera : 5

Početak volontiranja: 25.05.2017. 16:00

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 21:00

Vrijeme volontiranja : 16-21

Ukupno sati: 25.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo vas da nam se pridružite na Festivalu udruga, ali i tijekom Dana otvorenih vrata udruga, u petak i subotu od 9 do 14 sati u prostorima Udruge na adresi Kastavska cesta 4 te provjerite na koji se način možete priključiti radu naše udruge.