1.jpg

Uređivanje Zelene čitaonice Gradske knjižnice Vukovar

Hrvatska volontira 2017

Gradska knjižnica Vukovar

Vukovar

Vlatka Surma Szabo

032/450-358

spajalica@gkvu.hr

Trg Republike Hrvatske 1, Vukovar

Gradska knjižnica Vukovar odjel za mlade "Spajalica" u suradnji s Info centrom za mlade Vukovar proveo je volontersku aktivnost uređenjenje Zelene čitaonice Gradske knjižnice Vukovar. Zelena čitaonica GKVu je prostor u centru grada Vukovara u kojoj su postavljene klupe i kućica s knjigama koje građani mogu posuditi i pročitati bez obzira da li su članovi Gradske knjižnice Vukovar. Akcijom smo osvježili izgled drvenih klupa i čitaonice u cjelini.

U aktivnost je sudjelovalo 15 volontera koji su utrošili 45 sati u lokalnu zajednicu.

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 25.05.2017. 15:00

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 18:00

Vrijeme volontiranja : od 15:00 do 18:00 sati

Ukupno sati: 45.00

Otvoreno za volontiranje: