test

1 dan za 2 akcije

Hrvatska volontira 2015.

Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis

Ozalj

Maja Vinski

095/851-2670

vck@vallis-colapis.hr

Osnovna škola Slava Raškaj, Ozalj

<p>Organizirali smo se u 2 skupine volontera - 1 skupina pripremala je zdrave vege obroke, dok druga skupina se fokusirala na oslikavanje &scaron;kolskog hodnika.</p> <p>LAG Vallis Colapis i Volonterski centar Kupa u suradnji sa Osnovnom &scaron;kolom Slava Ra&scaron;kaj iz Ozlja, Centrom za rehabilitaciju Ozalj iz Ja&scaron;kova te udrugom Avadhuta&nbsp;iz Karlovca organizirali su volontersku akciju tj. 2 volonterske akcije u jednom danu: jedna skupina oslikavala je &scaron;kolski hodnik uz nadzor stručnog osoblja dok je druga skupina uz stručno vodstvo članova udruge Avadhuta pripremala zdrave vege obroke za sve sudionike akcije.</p> <div class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(20, 24, 35); font-family: helvetica, arial, 'lucida grande', sans-serif; font-size: 14px; line-height: 19.3199996948242px;"> <p>Cilj ove akcije je bio uključiti i osnažiti &scaron;kolsku djecu i &scaron;tićenike Centra za rehabilitaciju kroz volontersku akciju kroz međusobno druženje, ali i ukazati na važnost aktivnog volonterskog angažmana za život zajednice te promicati različitost, toleranciju, solidarnost i suradnju.</p> <p>U akciji su stručno vodstvo djelatnika &Scaron;kole, Centra za rehabilitaciju i udruge Avadhuta sudjelovali učenici i &scaron;tićenici Centra.</p> <p>Iznimno smo zadovoljni suradnjom svih uključenih partnera i volontera te vjerujemo u dobru suradnju u budućim projektima i akcijama.</p> </div>

Broj volontera : 62

Početak volontiranja: 22.05.2015. 11:30

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 17:30

Vrijeme volontiranja : 11:30-17:30

Ukupno sati: 248.00

Otvoreno za volontiranje: Nema potrebe za volonterima