test

"Sovko volonter!"

Hrvatska volontira 2015.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Osijek

Suzana Biglbauer

031 211 472

sanjaz@gskos.hr

Šetalište kardinala Franje Šepera, kod spomenika Pabla Picasa

<p><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:open sans,helvetica,arial,sans-serif">Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučili&scaron;ne knjižnice Osijek sa svojim volonterima&nbsp;uključio se u&nbsp;</span><strong>manifestaciju &ldquo;Hrvatska volontira&rdquo;</strong><strong>&nbsp;aktivno&scaron;ću pod nazivom:&nbsp;</strong>&ldquo;Sovko volontira!&rdquo; -<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:open sans,helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;čitanje i pričanje priča najmlađima!&nbsp;</span>(Promenada &ndash; kod Picasa)</span></p>

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 20.05.2015. 11:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 11.00-12.00

Ukupno sati: 25.00

Otvoreno za volontiranje: