sovko

"Sovko volonter!"

Hrvatska volontira 2015.

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Osijek

Suzana Biglbauer

031 211 472

sanjaz@gskos.hr

Šetalište kardinala Franje Šepera, kod spomenika Pabla Picasa

Odjel za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek sa svojim volonterima uključio se u manifestaciju “Hrvatska volontira” aktivnošću pod nazivom: “Sovko volontira!” - čitanje i pričanje priča najmlađima! (Promenada – kod Picasa)

Broj volontera : 12

Početak volontiranja: 20.05.2015. 11:00

Kraj volontiranja : 20.05.2015. 12:00

Vrijeme volontiranja : 11.00-12.00

Ukupno sati: 25.00

Otvoreno za volontiranje: