20170519_125602[1].jpg

Bojanov (ne)sretan život

Hrvatska volontira 2017

Osnovna škola Antuna Masle

Orašac

IVANA ĆURIĆ

0992559293

ivana.curic3@skole.hr

Lujaci 2, Orašac

Učenici OŠ Antuna Masle Orašac odradili su volontersku akitivnost u obliku snimanja filma. Film je nastao na temelju projekta Volontiranjem protiv nasilja. Prije početka snimanja filma učenici su u obliku grupnih sastanka raspravljali o najčešćim nasilnim situacijama u školi. Na temelju toga, odlučili su u obliku filma prikazati neke oblike nasilja kao i moguća riješenja na takve situacije. Prije početka snimanja, izvršena je podjela uloga na način da svi učenici sudjeluju u svim etapama izrade filma. Film prikazuje život učenika u školi koji se susreće s ignoriranjem i odbacivanjem od strane vršnjaka kao i ismijavanje i fizičko napadanje. Nakon prikazanih situacija, učenik koji ima ulogu naratora najavljuje prikaz drugačijeg načina djelovanja kada primijetimo nasilno ponašanje. Slijedeće scene prikazuju kako jedan od učenika u grupi primjećuje usamljenog i odbačenog učenika i priskače u pomoć. Završna scena filma širi poruku kako je u životu potrebna samo jedna osoba koja život onoga koji trpi nasilje može učiniti boljim.

Broj volontera : 14

Početak volontiranja: 22.05.2017. 18:51

Kraj volontiranja : 25.05.2017. 18:51

Vrijeme volontiranja : 13-14

Ukupno sati: 55.00

Otvoreno za volontiranje: