test

Povezivanje sa zajednicom

Hrvatska volontira 2018

Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb Dugave

Zagreb

Marina Kuzmanić Marija Miličević

0917954577

volonteridugave@gmail.com

Otona Župančića 14

Aktivnost "Povezivanje sa zajednicom" je prema planu provedena dana 22.05.2018.

U akciju su se uključili volonteri iz VIPneta,INA-e i VCZ-a. Upoznali su se sa našim odgajanicima, predstavili svoja zanimanja i poslove na kojima rade te nastavili druženje igrajući odbojku.

Većina volontera je izrazila želju za nastavkom suradnje i volontiranja u našoj ustanovi (pružanje pomoći u učenju matematike, priprema zarazgovor za posao i sl.).

Broj volontera : 7

Početak volontiranja: 22.05.2018. 14:00

Kraj volontiranja : 22.05.2018. 18:00

Vrijeme volontiranja : 14-18

Ukupno sati: 28.00

Otvoreno za volontiranje: