test

Humantarni koncert "Za Marinu"

Hrvatska volontira 2015.

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Rijeka

Ivana Mijatović i Melita Perić

0917231769 ili 098368010

ivana.mijatovic10@skole.hr

Ivana Filipovića 2 51 000 Rijeka

<p><strong><u>HUMANITARNI KONCERT &#39;&#39;ZA MARINU&#39;&#39;</u></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Da ljudi imaju dobro srce i spremni su pomoći dokazano je na Humanitarnom koncertu koji je organiziran i održan 19. svibnja na igrali&scaron;tu na&scaron;e &Scaron;kole. &nbsp;Koncert je organiziran na inicijativu Vijeća učenika, a u suradnji s Gradom Rijekom omogućeno je postavljanje pozornice na &scaron;kolskom igrali&scaron;tu i ogla&scaron;avanje putem različitih medija.</p> <p>Organizaciji i provedbi koncerta priključio se i &scaron;kolski Volonterski klub &#39;&#39;Vitamin V&#39;&#39;, čiji su volonteri marljivo prodavali karte za koncert na ulazu &Scaron;kole.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sam cilj koncerta bio je financijski pomoći na&scaron;oj biv&scaron;oj učenici, Marini Vuku&scaron;ić, kojoj je novac prijeko potreban za rehabilitaciju kako bi se olak&scaron;alo njezino te&scaron;ko zdravstveno stanje. Odaziv je bio velik, &scaron;to potvrđuje i prikupljen novčani iznos &nbsp;koji je sakupljen prodajom karata te osobnim donacijama ljudi velika srca, a koji je prema&scaron;io očekivanja. Skupljeni novac je odmah nakon koncerta poslan na poseban žiro račun obitelji namijenjen liječenju Marine.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koncert je započeo u 17 sati i trajao sve do 19.30, a za pjesme i ugodno veselje koje se &scaron;irilo cijelim susjedstvom bili su zaslužni učenici na&scaron;e &Scaron;kole, glazbena skupina Udruge cerebralne i dječje Paralize Rijeka, riječki demo bendovi Trade, Social attack i Speedclaw, Vokalni studio Rijeka te, kao &scaron;ećer na kraju, grupa Pehlin Kings, uz čiji se ritam nitko nije mogao suzdržati od barem malo plesa.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Unatoč tome &scaron;to nas na&scaron;a draga Marina nije mogla čuti, nadamo se da smo je dobrom atmosferom i pismom podr&scaron;ke koje smo joj napisali i poklonili za uspomenu barem na trenutak učinili sretnom i pokazali joj da smo uz nju i da je ljudsko srce veliko i uvijek spremno pomoći, koliko god može.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Koncert je također imao i svoju drugu pozitivnu stranu. Kako je održan samo dan pred Norijadu, maturanti su tako imali priliku oprostiti se od svoje &Scaron;kole na jedan lijep i ugodan način.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-left:318.6pt">&nbsp;</p>

Broj volontera : 15

Početak volontiranja: 19.05.2015. 15:00

Kraj volontiranja : 19.05.2015. 21:00

Vrijeme volontiranja : 6

Ukupno sati: 75.00

Otvoreno za volontiranje: /