test

Čišćenje okoliša Ekonomske Škole Mije Mirkovića Rijeka

Hrvatska volontira 2015.

Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka

Rijeka

Ivana Mijatović i Melita Perić

0917231769 ili 098368010

ivana.mijatovic10@skole.hr

Ivana Filipovića 2 51 000 Rijeka

Volonteri kluba "Vitamin V" čistit će 22.5.2015.g. u petak od 9,00 do 14,00 sati okoliš Škole. Poslovi će biti podjeljeni u dvije grupe: 1) Ispred škole te uređenje vrta pri čemu će pomoći otac jedne od volonterki

                  2) Iza škole

Broj volontera : 28

Početak volontiranja: 22.05.2015. 09:00

Kraj volontiranja : 22.05.2015. 14:00

Vrijeme volontiranja : 5

Ukupno sati: 18.00

Otvoreno za volontiranje: