WP_20180321_11_17_59_Pro.jpg

Međunarodna konferencija - Novi pristupi u radu sa darovitim učenicima 2.dio

Hrvatska volontira 2018

Udruga za darovitost DAR

Zagreb

Dubravko Čop

091-497-3162

udrugadar.hr@gmail.com

Zagreb, Medulićeva 34

Priprema i realizacija međunarodne konferencije "Novi pristupi u radu sa darovitim učenicima 2.dio"

Neprofitna udruga DAR iz Zagreba je organizirala 21.3.2018. u Kući Europe međunarodnu konferenciju "Novi pristupi u radu sa darovitim učenicima 1.dio" - prema naputku Europske komisije. Konferencija je bila namijenjena učiteljima, stručnim suradnicima, profesorima, ravnateljima, roditeljima , osnovne i srednje škole u RH.

Obzirom na veliki interes prošle međunarodne konferencije, uvidjeli smo da postoji potreba za organizacijom još jedne međunarodne konferencije koju bismo počeli organizirati sada u 4.mj.2018. a realizacija bi bila u 10.mj.2018. 

Zbog toga nam je potreban veći broj volontera koji bi bili voljni pomoći u realizaciji projekta.

 

 

Broj volontera : 10

Početak volontiranja: 21.05.2018. 08:00

Kraj volontiranja : 27.05.2018. 23:00

Vrijeme volontiranja : 16- 20

Ukupno sati: 200.00

Otvoreno za volontiranje: Pozivamo volontere da nam se pridruže u organizaciji i provedbi međunarodne konferencije.