Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, druga javna ustanova

Vukovarska 49

Danka Majić

091 560 75 97

test Prodaja časopisa Ulične svjetiljke
12.05.2022. 09:00
Rijeka

Korisnici Doma za odgoj djece i mladeži rijeka dana 12.05.2022.g. uvremenu od 9,00h do 10,00h , pomagati će u prodaji časopisa Ulične svjetiljke. Polovica ostvarenog prihoda od prodaje časopisa namijenjena je beskućnicima na području grada Rijeke. U prodaji će sudjelovati 20 naših korisnika.