Centar za participaciju žena u društvenom životu

Centar za participaciju žena u društvenom životu, udruga

Pul vele crikve 1

Antonija Pintar

051315020

test "Volontirajmo za ljepši i humaniji svijet"
18.05.2015. 10:00
Rijeka

Centar za participaciju žena u društvenom životu će svaki dan od 18. svibnja do 22. svibnja 2015.g. provoditi različite volonterske aktivnosti.

18. svibnja 2015.g. ćemo provesti "Dan otvorenih vrata - Kuća ljudskih prava za pružanje besplatne pravne pomoći građanima  i svih informacija o mogućnosti korištenja besplatne pravne pomoći.

19. svibnja 2015.g. za građane Primorsko - goranske županije i grada Rijeke provesti ćemo "Dan zagrljaja da nam vrati osmijeh i radost života" Gostovati će dva klauna koji će dijeliti "besplatne zagrljaje" (free hugs)

20. svibnja 2015.g. organizirati će se akcija "Smijehom protiv bolesti i straha" gdje će se prodavati slike članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijek.

21 svibnja 2015.g. provesti će se "Dan solidarnosti za djecu žrtve ratova i elementarnih nepogoda" puštanjem boca u more s porukama mira i dobrih želja djece i građana u 13 sati sa Gata Karoline Riječke, a sudjelovati će djeca Osnovne škole Brajda.

22. svibnja 2015.g. organizirati će se akcija Puštanje lampiona u zrak s porukom svijetu "vodite ljubav a ne rat".

Pozivamo građane da se masovno odazovu i podrže aktivnosti volontera naše udruge.

Hrvatska "Zavolontirajmo se za bolji svijet"
16.05.2016. 10:00
Rijeka

 Centar za participaciju žena u društevnom životu će svaki dan od 16. svibnja do 21. svibnja 2016.g. provoditi različite volonterske aktivnosti.

16. i 17. svibnja 2016.g. provodimo akciju " Pravda dostupna svima-zajedno smo jači " sa Centrom za građanske inicijative Poreč, Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima i ELSA Rijeka-udruženjem europskih studenata prava, poduzimamo aktivnosti s ciljem poticanja i organiziranja raznih oblika volontiranja, promicanja volonterstva, upoznavanja sa radom udruga na zaštiti ljudskih prava. Informiranje građana o pravu na besplatnu pravnu pomoć i pravu na jednakost pred sudovima i drugim tijelima.

18. svibnja 2016.g. provodimo akciju " Dan sa najboljim prijateljem" u suradnji sa Azilom za napuštene životinje u Rijeci, i poslovnim sektorom  Pet centrom Rijeka, HOP shop Rijeka i Veterinarskom stanicom Rijeka d.o.o., provest ćemo aktivnosti na čišćenju skloništa za napuštene  životinje i donirati potrebnu hranu.

19. svibnja 2016.g. provodimo akciju " Masline mira " zajedno sa učenicima O.Š. Pehlin  i poslovnim sektorom Parkovi plus d.o.o. saditi ćemo stabla maslina i cvijeće oko škole sa ciljem uređenja okoliša, poticanja ekološke osviještenosti i zdravog života među djecom i mladima.

20. svibnja 2016.g. provodimo akciju " Svjetlo na putu života i radosti " u suradnji sa HEP i O.Š. Pećine, provodimo aktivnost za nabavu pomagala, školskog probora i didaktičke opreme za djecu sa oštećenjima vida.

 

 

sl16.jpg "Volontirajmo za bolje sutra"
21.05.2018. 10:00
Rijeka

Centar za participaciju žena u društvenom životu će svaki dan od 21.-25. svibnja 2018. god. provoditi različite volonterske aktivnosti.

21.05. Edukativno predavanje o ljudskim pravima, cilj je informirati građane i osvijestiti ih o ljudskim pravima, posebno ženskim pravima, pravo na život bez nasilja. Provođenje Konvencije VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. SPRIJEČITI-PROGONITI-OTKLONITI nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje.

22.05. Radionica za osobe treće životne dobi "Aktivno starenje". Vodič za prevenciju, zaštitu i integraciju starijih osoba u društvu.

23.05. Sadnja maslina na Kampusu Sveučilišta u Rijeci kako bi se potaklo stvaranje kutka gdje će studenti i građani moći govoriti o ljudskim pravima ili komentirati aktualne događaje, u suradnji sa Parkovi plus d.o.o. i Sveučilištem u Rijeci. 

24.05. Dani otvorenih vrata Udruge građanima, informacije građanima o programima/projektima Udruge, "Prava za sve", "Kako izaći iz nasilnih veza", "Psihosocijalna pomoć žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja".

25.05. Dani otvorenih vrata Udruge mladima u suradnji sa OŠ Eugen Kumičić i dr. "Prijavi se i volontiraj" informacije mladima o mogućnosti volontiranja, korisnosti volontiranja za sebe, društvo i zajednicu.