Osnovna škola Slava Raškaj

Osnovna škola Slava Raškaj, obrazovna ustanova

Podgraj 10a

Gordana Basar

047731222

test Uređenje školskog hodnika
18.05.2015. 11:30
Ozalj

Školski hodnik na katu OŠ "Slava Raškaj" Ozalj želimo preurediti na način da  oslikamo zidove, te da promijenimo ambijent cijelog hodnika tematski, s obzirom na učionice koje se nalaze  u tom hodniku, a namijenjene su ostvarivanju nastave pojedinog nastavnog predmeta. Umjesto panoa koji se sada nalaze na njima, bit će crteži učenika koje će osmisliti učenici zajedno s učiteljem likovne kulture. Priprema za oslikavanje je bojanje zidova u bijelu boju koja će biti podloga oslikavanju.