Labin Art Express XXI

Labin Art Express XXI, udruga

Rudarska 1 52220 Labin

Igor Dundara

052857041

10317672_722667684422494_1114329892815004794_o.jpg Turnir mini nogomet 3na3, Igralište Kature, Labin
22.05.2015. 19:00
Labin

U sklopu akcije "HRVATSKA VOLONTIRA" na sportskom igralištu "Kature" 22. svibnja održati će se noćni turnir u mini nogometu (3na3). Volonteri potrebni za obavljanje ove akcije: suci, zapisničari, osoba zadužena za semafor, postavljanje ograda uz teren, sakupljanje lopti, postavljanje razglasa, dji. Predviđeno je da ekipe imaju četiri igrača od koji je jedna zamjena. Igrale bi se skupine ovisno o broju prijavljenih ekipa. Igra se 2x5 minuta čiste igre. Finale je predviđeno za 23:30 sati. Na turniru se predviđa sudjelovanje pedesetak mladih, a kroz razne akcije unutar samog turnira želi se istaći važnost volotiranja pogotovo kod mladih osoba te razvijanje mentalnog zdravlja i sportskih navika.

Organizatori: Klub mladih „Club 21“ (L.A.E. XXI), Alfa Albona, MNK Albona, MO Kature.

šoht Akcija čišćenja „ŠOHT 2015“
20.05.2015. 18:00
Labin

Spomenik kulture - podlabinski "šoht" izabran je za akciju čišćenja povodom manifestacije "HRVATSKA VOLONTIRA" kako bi se mladima, a i ostalim građanima pokazala njegova važnost kako sa kulturnog tako i sa turističkog aspekta. Za ovu akciju planira se pet volontera koji će u dva sata čišćenja šohta i njegovih prilaza omogućiti posjetiteljima što bolji vizualni dojam prilikom posjete.

Šoht Akcija čišćenja „ŠOHT 2016“
21.05.2016. 10:00
Labin

Spomenik kulture - podlabinski "šoht" izabran je i ove godine za akciju čišćenja povodom manifestacije "HRVATSKA VOLONTIRA" kako bi se mladima, a i ostalim građanima pokazala njegova važnost kako sa kulturnog tako i sa turističkog aspekta. Za ovu akciju planira se pet volontera koji će u četiri sata čišćenja šohta i njegovih prilaza omogućiti posjetiteljima što bolji vizualni dojam prilikom posjete.

prtlog,transparent.jpg AKCIJA ČIŠĆENJA „ŠOHT 2017“
22.05.2017. 18:00
Labin

Spomenik kulture - podlabinski "šoht" treću godinu za redom izabran je za akciju čišćenja povodom manifestacije "HRVATSKA VOLONTIRA" kako bi se mladima, a i ostalim građanima pokazala njegova važnost kako sa kulturnog tako i sa turističkog aspekta. Za ovu akciju planira se četiri volontera koji će u dva sata čišćenja šohta i njegovih prilaza omogućiti posjetiteljima što bolji vizualni dojam prilikom posjete.

1.JPG AKCIJA ČIŠĆENJA "VELIKO KUPATILO 2017"
27.05.2017. 17:00
Labin

Krovište "VELIKO KUPATILO" (spoj između GK Labin i KuC Lamparna) izabrano je za akciju čišćenja povodom manifestacije "HRVATSKA VOLONTIRA" kako bi se bendovima koji sviraju u prostorima ispod osigurao nesmetan rad. Za ovu akciju planira se četiri volontera koji će u dva sata čištiti krovište velikog kupatila.

šoht AKCIJA ČIŠĆENJA "ŠOHT 2018"
22.05.2018. 18:00
Labin

Spomenik kulture - podlabinski "šoht" četvrtu godinu za redom izabran je za akciju čišćenja povodom manifestacije "HRVATSKA VOLONTIRA" kako bi se mladima, a i ostalim građanima pokazala njegova važnost kako sa kulturnog tako i sa turističkog aspekta. Za ovu akciju planira se tri volontera koji će u dva sata čišćenja šohta i njegovih prilaza omogućiti posjetiteljima što bolji vizualni dojam prilikom razgledavanja.