Društvo tjelesnih invalida grad Rijeka

Društvo tjelesnih invalida grad Rijeka, udruga

Ivana Ćikovića Belog 8 A 51000 Rijeka

Irene Ujčić Rob

051 633 017

Hrvatska_volontira_21.05._2015_005__1432719480_85672.png Uređenje okoliša udruge
21.05.2015. 14:00
Rijeka

Uređivanje okoliša udruge

039.JPG Čišćenje i uređivanje okoliša Udruge
18.05.2016. 14:00
Rijeka

Uređivanje okoliša udruge

100_5132.JPG UREĐENJE OKOLIŠA UDRUGE
24.05.2017. 10:00
Rijeka

Čišćenje i uređivanje okoliša Udruge

Hrv.volontira UREĐENJE OKOLIŠA UDRUGE
14.05.2018. 10:00
Rijeka

U Rijeci, na adresi Ivana Ćikovića Belog 8a nalazi se ured Udruge kao i Klub osoba s invaliditetom u čijem će okolišu volonteri udruge očistiti i urediti zelene površine.

20190524_095739.jpg Čišćenje okoliša udruge
23.05.2019. 09:00
Rijeka

Volonteri će očistiti okoliš na adresi Ivana Ćikovića Belog 8a gdje se nalazi ured DTI grada Rijeke kao i Klub za osobe s invaliditetom